УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ


Основният пакет дейности, които предлага хосписът включва:

- 24 часа медицинско наблюдение, сестрински грижи и санитарно обслужване

- 24 часа охрана

- 24 часова грижа и наблюдение на тежко болни, поставяне на
инжекции, системи, обезболяване, сондово хранене

- лекарска визитация всеки ден

- консултация със специалисти при нужда

- рехабилитация

- четирикратно хранене с възможност за диетично хранене при
нужда

- социални и духовни грижи

- пълно хигиенно обслужване и пране на постелъчно и лично бельо
и дрехи

- Хосписът разполага с антидекубитални дюшеци, кислородни
апарати и необходимата апаратура за обслужване на тежко болни
пациенти.

Допълнителни дейности

За подвижни и здрави пациенти, по желание предлагаме посещения на театрални постановки, изложби, кино, посещение на фризьор, козметик.